Hemikal o namaU januaru 1995. godine specijalista medicinske biohemije diplomirani biohemičar Olga Mihajlović osniva prvu privatnu medicinsku laboratoriju za kliničku dijagnostiku u Valjevskom okrugu. I ostala je (laboratorija) ”uvek prva” u mnogim stvarima:

  • prva javna zdravstvena ustanova koja je pacijente primala tokom celog dana;
  • laboratorija otvorenih vrata i vikendom;
  • laboratorija koja uz sve potrebne stručne i zakonske sertifikate radi poslove iz najvećeg broja medicinskih grana;

te prva laboratorija koja je redovnim stručnim nadzorom dobila prestižnu potvrdu da zadovoljava uslove rada propisane zakonom i da može da otpočne proces pribavljanja sertifikata i akreditacija za učestvovanje u projektima Svetske zdravstvene organizacije.

Inovativnost, stručnost, posvećenost i profesionalizam zaposlenih, pouzdanost rezultata uvela je na vrata medicinske laboratorije “Hemikal” na stotine gradjana koji su svojim zadovoljstvom “uveli” medicinsku laboratoriju “HEMIKAL”u Polikliniku “HEMIKAL” januara 2005.godine. Nove prostorije, novi osnivački akt i statut definišu polikliniku Hemikal kao zdravstvenu ustanovu sa širokim spektrom usluga pacijentima ali i drugim zdravstvenim ustanovama (bolnicama, lečilistima, zavodima, privatnim lekarskim ordinacijama…) ne samo u smislu laboratorijske dijagnostike već i više u oblasti specijalizovanih pregleda dece i odraslih, specijalističke ordinacije, ultrazvučni kabineti, kardiološki kabinet, terenska služba i stalno usavršavanje zaposlenih doveli su polikliniku Hemikal na prag Doma zdravlja.
I ono sto se pre 12 godina želelo u januaru 2007. se i ostvarilo - počeo je sa radom prvi privatni dom zdravlja u Valjevu i valjevskom kraju i zove se “HEMIKAL”.

 

 

Otvaranjem Doma zdravlja jasno se vidi da Hemikal postaje vodeća privatna ustanova koja otvara vrata privatnom sektoru zdravstvenog sistema u Srbiji. Reč "Uvek prva" se nastavlja:
-krajem 2007. godine iz zdravstvenog centra prelaze 3 lekara što je za to vreme jedinstven slučaj u Srbiji;
-2008. godine Dom zdravlja “ H E M I K A L “ je sklopio ugovor sa Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje – Fondom ZA PROPISIVANJE LEKOVA SA POZITIVNE LISTE, TAKO DA PACIJENTI LEK MOGU PODIĆI SA NAŠIM RECEPTOM U DRŽAVNOJ APOTECI.

-2009. godine služba medicine rada počinje sa obavljanjem pregleda za vozače amatere, vozače profesionalce.

Dom zdravlja Hemikal nalazi se u centru Valjeva u Sinđelićevoj ulici broj 28. Pored ovog svog poslovnog prostora od preko 400 kvadratnih metara sa centralnom laboratorijom ima i svoje medicinske laboratorije u Lazarevcu, Šapcu i Beogradu.

Kolektiv doma zdravlja čine 30 stalno zaposlenih lekara i medicinsko tehničkog osoblja.

U radom delu doma zdravlja nalazi se 10 specijalističkih ordinacija sa odgovarajućim čekaonicama, ultrazvučni kabinet, kardiološki kabinet, holter EKG-a, holter krvnog pritiska itd, kompletna laboratorijska dijagnostika, biohemijske, hematološke, mikrobiološke, virusološke, imunološke, alergološke i druge analize. Terenska služba Doma zdravlja radi 14 sati dnevno i opremljena je ultrazvukom najnovije generacije, aparatom za EKG, holterom EKG-a, holterom krvnog pritiska i laboratorijskim instrumentima za uzimanje uzoraka krvi i mokraće.


Radno vreme Doma zdravlja je svakodnevno od 7 do 21 sat, a pregledi kod odabranih lekara specijalista mogu se zakazati na telefone: 014/226 741 i 293 050, ili direktnim dolaskom na prijemni pult Doma zdravlja. Vreme čekanja u DZ Hemikal svedeno je na onoliko koliko je potrebno da predhodni pacijent završi svoj pregled. Lekari doma zdravlja se permanentno bave usavršavanjem i naučno istraživačkim radom tako da u svojoj praksi primenjuju najsavramenija svetska medicinska dostignuća kako u preventivnom tako i u kurativnom delu svojih aktivnosti. Zato se Dom zdravlja Hemikal svrstava u red pouzdanih medicinskih ustanova u kojoj uvek dobijate najbolji tretman, negu i nadu da život uvek može biti bolji. Stoga je Dom zdravlja Hemikal sklopio ugovor sa Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje i omogućio svim svojim registrovani pacijentima propisivanje lekova sa pozitivne liste tako da svi oni svoje lekove mogu podići u svakoj od tzv. državnih apoteka.

NAŠA POLITIKA

Dom zdravlja Hemikal je zdravstvena ustanova koja svoju delatnost obavlja na primarnom i specijalističkom nivou. Zbog toga Dom zdravlja Hemikal ima misiju ka:
Očuvanju, unapređenju i zaštiti zdravlja, sprečavanju i ranom otkrivanju bolesti, lečenju i rehabilitaciji bolesnih i povređenih;
Preventivnoj zdravstvenoj zaštiti grupa građana izloženih većem riziku od oboljevanja;
Vaspitanju, savetovanju i edukaciji za očuvanje i unapređenje zdravlja kao i sprečavanje, rano otkrivanje, kontrolu i lečenje malignih oboljenja i
Lečenje i rehabilitacija u kući obolelih, kao i delovanje u oblasti psiho-socijalnog i fizičkog zdravlja zaposlenih na radnom mestu.
Misija Doma zdravlja Hemikal ostvaruje se na osnovu savremenih medicinskih dostignuća kako bi se zadovoljile potrebe građana za primarnom i specijalističkom zdravstvenom zaštitom.

NAŠI CILJEVI

Osnovni cilj korišćenja resursa Doma zdravlja Hemikal je zasnovan na ideji da se svim korisnicima usluga pruži najbolja moguća zdravstvena zaštita, te da se broj zdravih ljudi povećava. Da bi smo ovaj cilj ostvarili izgradili smo ne samo savremene zdravstvene objekte već i pozitivan odnos prema radu koji se ogleda u stalnoj inicijativi, visokoj odgovornosti i disciplini u izvršavanju svih poslova vezanih za pacijente. I zbog toga utičemo na svest svakog pojedinca i ukazujemo mu na značaj sopstvene odgovornosti za lično zdravlje. Svaki naš pacijent isti je kao i drugi, svakome poklanjamo maksimalnu pažnju sa idejom da pacijent bude “sam svoj lekar” a Dom zdravlja Hemikal, kao izabrana zdravstvena ustanova sa izabranim pacijentovim lekarom, njegov prijatelj koga prepoznaje u svakom trenutku i na koga se u zaštiti svog zdravlja uvek može osloniti.

DOM ZDRAVLJA HEMIKAL je ustanova primarne zdravstvene zaštite u kojoj su aktivnosti zaposlenih usmerene ka cilju da je svaki čovek specifična jedinka koja zahvaljujući i našem radu ispoljava sreću, ljubav i zadovoljstvo u životu.

Saveti lekara

Hemikal kalendar zdravlja

Partneri

 Copyright © 2023 Hemikal.