dr Srđan Popović

dr Srđan Popović

 dr Jovan Balinovac

dr Jovan Balinovac

Nijedna druga specijalistička grana medicine ne vodi toliko računa o čoveku kao celini kao interna medicina. Dakle, interna medicina po svom imenu upućuje na unutrašnje ljudske organe, ali u stvarnosti bavi se i svim ostalima.
Lekari, specijalisti interne medicine, stoga vrlo često završavaju tzv. subspecijalizacije, specijalizacije za pojedine organe.

Tako u Domu zdravlja Hemikal pored opštih internističkih pregleda možete obaviti i preglede endokrinologa - dr Srđan Popović (dijagnostika i lečenje endokrinog sistema), kardiologa – dr Jovan Balinovac (dijagnostika i lečenje srca i krvnih sudova), gastroenterologa (dijagnoza i lečenje organa za varenje) i niza drugih internih subspecijalnosti.


Interna dijagnoza u Domu zdravlja Hemikal postiže se, pored lekarske anamneze i kliničkog pregleda, analizom potrebnih rezultata i upotrebom ultrazvuka, EKG-a, ergometrije, holter EKG-a, holter krvnog pritiska, spirometrije itd.
Na čelu interne službe Doma zdravlja Hemikal nalazi se dr Srđan Popović, specijalista internista endokrinolog sa višegodišnjim radnim iskustvom u ovoj oblasti.
Pregledi kod dr Popovića i dr Balinovca mogu se zakazati telefonom ili direktnim dolaskom u Dom zdravlja Hemikal, bilo da se radi o kućnom ili pregledu u Domu zdravlja.

 

Na preglede iz drugih oblasti interne medicine pacijente po potrebi upućuje služba opšte medicine ili služba medicine rada, odnosno, pedijatrije.

Saveti lekara

Hemikal kalendar zdravlja

Partneri

 Copyright © 2022 Hemikal.