dr Branka Jocić

dr Branka Jocić

 dr Vera Mitrović

dr Vera Mitrović

 

dr Gordana Branković

Spec dečiji pulmolog

Pregledi se zakazuju

dr Selimir Spasić

Spec dečiji kardilog

Pregledi se zakazuju

dr Biljana Tomić

Spec  pedijatar  za razvojno savetovalište

Pregledi se zakazuju

dr Svetlana mihajlović

Logoped

Pregledi se zakazuju

 

Pedijatrijska služba Doma zdravlja Hemikal od rođenja pa do adolescentnog doba


Pregledi dece obavljaju se, ne samo u savremeno opremljenoj dečijoj ambulanti, već i u kućnim uslovima kada je to potrebno. Širok spektar najsavremenijih dijagnostičkih i terapijskih mogućnosti napravio je od pedijatrijske službe jednu od vodećih po broju pacijenata u Domu zdravlja Hemikal.

U svakoj godini rasta dece, pedijatrijska služba obavlja preventivne preglede najmlađih - od blagovremenog određivanja termina vakcinacije, preko kontrole kukova, vida, sluha, govora i niza drugih, za uspešan razvoj najmlađih, važnih aktivnosti i faktora. Stoga je kontinuirani nadzor dece u ovoj službi naročito zastupljen.
Bolesna deca, adolescenti i studenti lako se odlučuju za posetu “svom lekaru”. Tim više što se prilikom pregleda i lečenja često osećaju “zaštićeni” od svojih roditelja, bez čije saradnje uspešno lečenje dece nije ni moguće.
Kompletnost rada pedijatrijske službe Doma zdravlja Hemikal postiže se saradnjom sa predškolskim ustanovama, dečijim vrtićima, drugim medicinskim specijalnostima, ali i željom da mlada populacija izrasta u zdrave (psihički i fizički) ličnosti sposobne za rešavanje svih izazova koje savremeni svet pred njih postavlja.

 • Pregledi bolesne dece
 • Redovni pregledi zdrave dece
 • Pregledi dečijeg pulmologa i alergologa
 • Alergološke kožne probe na inhalacione i nutritivne alergene
 • Spirometrija (test plućne funkcije)
 • Pregledi pedijatra gastroenterologa
 • Ultrazvuk abdomena
 • Pregled pedijatra kardiologa
 • EKG
 • Ultrazvuk srca sa dopplerom
 • Ergometrija (test opterećenja srca)
 • 24-satni monitoring krvnog pritiska po Holteru (Holter krvnog pritiska)
 • Pregledi neonatologa
 • Pregled dečijeg hirurga
 • Lekarska uverenja za sportiste do 18 godina

Terapija:

 • Inhalaciona terapija
 • Intravenska / infuziona terapija
 • Intramuskularna terapija

 

 Saveti lekara

Hemikal kalendar zdravlja

Partneri

 Copyright © 2022 Hemikal.