Dr. Marija Đokić - spec. med. rada

 

MEDICINA RADA:

1) Ocenjuje i utvrđuje posebne zdravstvene sposobnosti koje moraju da ispunjavaju zaposleni koji rade na radom mestu sa povećanim rizikom.

2) Vrši prethodne i periodnične lekarske preglede zaposlenih  koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom i izdaje izveštaje o lekarskim pregledima u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu.

3) Učestvuje u organizovanju kurseva prve pomoći.

4) Izdavanje lekarskih uverenja za radna mesta bez povećanog rizika.

5) Lekarska uverenja za izdavanje vozačke dozvole za vozače amatere kao i vozače profesionalce.

Po završenom pregledu izdaje se Uverenje o telesnoj i duševnoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom.

Lekarski pregled za vozačku dozvolu kategorije A i B vrši se radnim danima (ponedeljak - petak) od 9:00 do 11h.

Pregled traje od 30 minuta do 1 sata.

Preglede je potrebno zakazivati.

Program sadrži:

  • Pregled oftalmologa
  • Pregled neuropsihijatra
  • Pregled psihologa
  • Pregled lekara opšte medicine

Lekarski pregled za vozačku dozvolu kategorije C i D vrši se radnim danima (ponedeljak - petak) od 9:00 do 11h.

Prvo se uzima krv kandidatu, nakon noćnog gladovanja i nakon gotovih laboratorijskih analiza počinje se sa pregledom kandidata (10:30).

Pregled traje od 30 minuta do 1 sata.

Preglede je potrebno zakazivati.

Program sadrži:

  • Laboratorijske analize (kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, sedimentacija eritrocita, nivo glukoze u krvi i celokupan pregled urina)
  • Pregled oftalmologa
  • Pregled neuropsihijatra
  • Pregled psihologa
  • EKG
  • Pregled lekara opšte medicine

6) Lekarsko uverenje za držanje i nošenje oružja.

Medicina rada Hemikala izdaje lekarska uverenja za držanje i nošenje oružja. Ministarstvo zdravlja izdalo je licencu i dozvolu Zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Hemikal za proveru zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja. Zainteresovana lica koja su državljani Srbije sa odgovarajućom izveštajem svog izabranog lekara mogu doći kod nas u Dom zdravlja Hemikal, gde se obavljaju adekvatno propisani pregledi. Posle pregleda neuropsihijatra, psihologa i oftalmologa, uz obavezan obrazac, dobija se Uverenje o sposobnosti ili nesposobnosti za držanje i nošenje oružja.

7) Lekarsko uverenje za rad sa oružjem.
8) Lekarsko uverenje za upis u srednju školu.
9) Lekarsko uverenje za upis na fakultet.

Partneri

 Copyright © 2022 Hemikal.