Patronažna sestra Maja Janjić
Pružamo usluge polivalentne patronaže.

Patronažne sestre kroz patronažne posete obuhvataju:
• Porodicu i populacione grupe koje imaju poseban tretman u nivou primarne zdravstvene zaštite (trudnice, trudnice sa faktorom rizika, babinjare i novorođenčad, odojčad, rizičnu odojčad, mala deca, stare preko 65 godina, osobe sa posebnim potrebama, obolele od masovnih nezaraznih bolesti).

Cenovnik usluga polivalentne patronaže.

Partneri

 Copyright © 2022 Hemikal.